Polska to nie tylko lider regionu Europy Środkowo-Wschodniej, ale również jeden z czołowych krajów kontynentu pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Ogromny potencjał gospodarczy, wysoko wykwalifikowana kadra i strategiczne położenie w samym sercu Europy sprawiają, że inwestorzy zagraniczni chętnie lokują swój kapitał nad Wisłą.

Ostatnia dekada przyniosła także dynamiczny wzrost liczby i wartości inwestycji zrealizowanych przez polskie firmy za granicą. Ponad połowa z nich planuje nawiązanie nowych relacji biznesowych i rozwinięcie działalności na nowe rynki. Dlatego dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, kwestią kluczową jest pozytywne przesłanie, które dotrze do międzynarodowych środowisk biznesowych poza granicami kraju. Misję tę realizuje Poland Today, jako anglojęzyczna platforma mediowa promująca polski potencjał zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Naszymi odbiorcami są liderzy biznesu i opinii publicznej, przedstawiciele zarządów polskich i międzynarodowych spółek, reprezentanci sektora publicznego, a także ambasad, izb handlowych i organizacji pozarządowych. W Poland Today koncentrujemy się na biznesie, ale rozumiemy, że komunikacja i negocjacje biznesowe wymagają znajomości kontekstu kulturowego, historii i społeczności.

Działalność Poland Today jest apolityczna: nie jesteśmy związani z działalnością jakiejkolwiek partii politycznej, ani nie bierzemy udziału w ich promowaniu.

January 30, 2018
Aerium disposes of shopping centres in Poland to Newbridge
Aerium, the European real estate fund manager disposed of three shopping centers in Poland to…
February 13, 2018
New tenants sign lease agreements in New City
Hines, the international real estate firm, signed two new lease agreements in the New City…
Written by: Jacek Ojrzynski